Vật lí Lớp 11: Câu phát biểu nào sau đây sai? A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức từ. B. C&aacu

Vật lí Lớp 11: Câu phát biểu nào sau đây sai? A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức từ. B. Các đường sức điện trường không cắt nhau. C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng. D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ