Vật lí Lớp 10: Vật m1 = 1,5kg chuyển động với vận tốc v1=3m/s, vật m2=10kg chuyển động với vận tốc v2=2m/s. Hãy xác định tổng động lượng của hệ(phương

Vật lí Lớp 10: Vật m1 = 1,5kg chuyển động với vận tốc v1=3m/s, vật m2=10kg chuyển động với vận tốc v2=2m/s. Hãy xác định tổng động lượng của hệ(phương, chiều ,độ lớn ) trong các trường hợp sau: a) Hai vật chuyển động cùng chiều  b) Hai vật chuyển động ngược chiều, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai