Vật lí Lớp 10: Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của kh&

Vật lí Lớp 10: Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây là sai? A. Người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy quỳ đạo của vật là một phần của Parabol B. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol C. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng D. Vị trí chạm đất ở ngay phía dưới máy bay theo phương thẳng đứng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của kh&”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ