Vật lí Lớp 10: Số avogadro có giá trị bằng A :số phân tử chứa trong 18g nước B: cả 3 đáp án trên đều đúng  C : số phân tử chứa trong 16g ôxi D

Vật lí Lớp 10: Số avogadro có giá trị bằng A :số phân tử chứa trong 18g nước B: cả 3 đáp án trên đều đúng  C : số phân tử chứa trong 16g ôxi D : số phân tử chứa trong 22.4 lít khí hiđro, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ