Vật lí Lớp 10: Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 l

Vật lí Lớp 10: Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 lần quãng đường vật đi được trong giây trước đó. Lấy g = 10 m / s 2 Độ cao h gần giá trị nào nhất sau đây? A . 17 m B . 85 m C . 61 m D . 58 m, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 l”

 1. Chọn C.

  Gọi t là thời gian vật rơi. Trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 lần quãng đường vật đi được trong giây trước đó:

  0,5.10.t2– 0,5.10.t12

  = 1,5[0,5.10.t12 – 0,5.10.t22]

  ⇒ t = 3,5 s

  Độ cao h = 0,5.10.3,52 = 61,25 m.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ