Vật lí Lớp 10: Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng n

Vật lí Lớp 10: Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là A. − 0 , 02 m / s 2 ,   0 , 01 m / s 2 B. − 0 , 01 m / s 2 ,   0 , 02 m / s 2 C. 0 , 01 m / s 2 ,   – 0 , 02 m / s 2 D. 0 , 02 m / s 2 , –   0 , 01 m / s 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai