Vật lí Lớp 10: Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 10 5   N / m 2 ở 27 ° C . Khi

Vật lí Lớp 10: Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 10 5   N / m 2 ở 27 ° C . Khi đó van điều áp mở ra và 1 lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi. Sau đó áp suất giảm còn 4. 10 4   N / m 2 lượng khí đã thoát ra là bao nhiêu? A. 0,8 mol B. 0,2mol C. 0,4 mol D. 0,1 mol, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Một bình kín chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 10 5   N / m 2 ở 27 ° C . Khi”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ