Vật lí Lớp 10: Lực ma sát trượt có độ lớn phụ thuộc vào A. diện tích mặt tiếp xúc. B. tốc độ của vật.

Vật lí Lớp 10: Lực ma sát trượt có độ lớn phụ thuộc vào A. diện tích mặt tiếp xúc. B. tốc độ của vật. C . vật liệu và tình trạng của hai mặt ti ế p xúc. D. thời gian chuyển động., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai