Vật lí Lớp 10: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F 1 = 5 N, F 2 = 15 N đặt tại hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng không đ&a

Vật lí Lớp 10: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F 1 = 5 N, F 2 = 15 N đặt tại hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng không đáng kể) AB dài 20 cm. Hợp lực F ⇀ = F 1 ⇀ + F 2 ⇀ đặt cách đầu A bao nhiêu và có độ lớn bằng bao nhiêu? A. OA = 15 cm, F = 20 N B. OA = 5 cm, F = 20 N C. OA = 15 cm, F = 10 N D. OA = 5 cm, F = 10 N, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F 1 = 5 N, F 2 = 15 N đặt tại hai đầu một thanh nhẹ (khối lượng không đ&a”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ