Vật lí Lớp 10: Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Tính giá trị trung bìn

Vật lí Lớp 10: Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Tính giá trị trung bình chiều dày cuốn sách. Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo này là bao nhiêu?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Tính giá trị trung bìn”

 1. + Giá trị trung bình chiều dày cuốn sách:
  d¯=d1+d2+d3+d44=2,3+2,4+2,5+2,44=2,40  cm

   

  + Sai số tuyệt đối ứng với các lần đo:

  Δd1=d¯d1=2,42,3=0,1

  Δd2=d¯d2=2,42,4=0
  Δd3=d¯d3=2,42,5=0,1
  Δd4=d¯d4=2,42,4=0

   

   

   

   

  + Sai số tuyệt đối trung bình của 4 lần đo:

  Δd¯=Δd1+Δd2+Δd3+Δd44=0,1+0+0,1+04=0,05

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ