Vật lí Lớp 10: Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 8 . 10 3 k g , sau thời gian 2 phút máy bay l&ecirc

Vật lí Lớp 10: Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 8 . 10 3 k g , sau thời gian 2 phút máy bay lên được độ cao là 2000m. Tính công của động cơ khi chuyển động nhanh dần đều. Lấy g   =   10 m / s 2 A. 2 , 48610 8 ( J )       B. 1 , 644 . 10 8 ( J )       C. 3 , 234 . 10 8   ( J )   D. 4 . 10 8   ( J ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Vật lí Lớp 10: Cho một máy bay lên thẳng có khối lượng 8 . 10 3 k g , sau thời gian 2 phút máy bay l&ecirc”

 1. + Máy bay chuyển động đi lên nhanh dần đều  Fk = ma + mg = m(a + g)

  + Mà  

   s=12at2a=2ht2a=2.20001202=0,278m/s2

  Fk=8.1030,278+10=8222,2N

   A=Fk.s=82222,2.2000=1,644.108J

  Chọn đáp án B

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ