Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH= 1,8cm HC= 3,2cm.  a) Tính AH, AB, AC ? b) Tính số đo góc B, góc C ? c) Tia p

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH= 1,8cm HC= 3,2cm.  a) Tính AH, AB, AC ? b) Tính số đo góc B, góc C ? c) Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Tính BD ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH= 1,8cm HC= 3,2cm.  a) Tính AH, AB, AC ? b) Tính số đo góc B, góc C ? c) Tia p”

 1. Bạn tự vẽ hình và ghi giả thiết,kết luận nha.

  a,

  Ta có: BC=HB+HC=1,8+3,2=5(cm)

  *>áp dụng HTL trong tam giác vuông ta có:

  +>AH=1,8.3,2 =2,4(cm)

  +> AB=BH.BC =1,8.5 =3 (cm)

  +>AC=HC·BC =3,2.5 =4(cm)

           AH=2,4(cm)

    Vậy AB=3(cm)

            AC=4(cm)

  b,

  *>Áp dụng HTL ta có:

  +>SinB=ACBC=45=0,8

  B^=54°

  +>Vì B^ vàC^ là 2 góc phụ nhau nên:

                B^+C^=90°

        C^=900B^=90°-54°=36°

      Vậy B^=540c^=560

  c, ta có: vì BD là tia phân giác của góc B nên:

         (Gọi góc ABD là B1;ACD là B2)

          B^1+B^2=B^ vàB1=B2 

  B1=27°

  +>Áp sụng HTL vào tam giác vuông ABD ta có:

  CosB=ABBD=> BD=cosBAB=0,93=0,3(cm)

       Vậy BD=0,3(cm)

         

                            

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ