Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn (0;R) đường kính BC .Gọi H là trung điểm của OB.Đường thẳng d vuông góc với BC tại Hà cắt nửa đường tròn trên ở A .T

Toán Lớp 9: Cho nửa đường tròn (0;R) đường kính BC .Gọi H là trung điểm của OB.Đường thẳng d vuông góc với BC tại Hà cắt nửa đường tròn trên ở A .Trên cung AC lấy điểm M (M không trùng với A và C) .Tia CM cắt đường thẳng d tại E .BM cắt đường thẳng d ở F và BE cắt nửa đường tròn trên ở Q . 1 c/m EQHC nội tiếp 2 tính giá trị của biểu thức AC^2+BQ.BE theo R, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ