Toán Lớp 9: Cho hai đường thẳng (d1):y=x+3 và (d2):y=3x+7. Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy

Toán Lớp 9: Cho hai đường thẳng (d1):y=x+3 và (d2):y=3x+7. Vẽ đồ thị của các hàm số đã cho trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai