Toán Lớp 9: Cho các đường thẳng: (d1): y = mx – 5; (d2): y = -3x + 1. a) Xác định tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) khi m=3. b) Xác định m để M(

Toán Lớp 9: Cho các đường thẳng: (d1): y = mx – 5; (d2): y = -3x + 1. a) Xác định tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) khi m=3. b) Xác định m để M(3; -8) là giao điểm của (d1) và (d2), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ