Toán Lớp 9: (1,0 điểm). Có hai dung dịch muối I và II. Người ta trộn 150 gam dung dịch muối I âu 250 gam dung dịch muối II thì được một dung dịch

Toán Lớp 9: (1,0 điểm). Có hai dung dịch muối I và II. Người ta trộn 150 gam dung dịch muối I âu 250 gam dung dịch muối II thì được một dung dịch muối III có nồng độ là 30%. Tính nồng độ% trong mỗi dung dịch muối I và II, biết nồng độ % trong dung dịch I lớn hơn nồng độ % ong dung dịch II là 12%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ