Toán Lớp 8: Tìm x sao cho: Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm.

Toán Lớp 8: Tìm x sao cho: Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x sao cho: Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm.”

  1. Để giá trị biểu thức 2x – 5 không âm

    ⇔ 2x – 5 ≥ 0.

    ⇔ 2x ≥ 5 (Chuyển vế và đổi dấu hạng tử -5).

    ⇔ Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (Chia cả hai vế cho 2 > 0, BPT không đổi chiều).

    Vậy với Giải bài 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 thì giá trị biểu thức 2x – 5 không âm.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ