Toán Lớp 8: Tìm x, biết: x 3   –   x 2 =   4 x 2   –   8 x   +  

Toán Lớp 8: Tìm x, biết: x 3   –   x 2 =   4 x 2   –   8 x   +   4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, biết: x 3   –   x 2 =   4 x 2   –   8 x   +  ”

  1. Ta có: x3 – x2= x2(x -1); 4x2 – 8x + 4 = 4(x2 – 2x + 1) = 4(x – 1)2

    Vậy x2 (x -1) = 4(x – 1)2 ⇒ x2(x -1) – 4(x – 1)2 = 0

    ⇒ (x – 1)(x2 – 4x + 4) = 0 ⇒ (x – 1)(x – 2)2 = 0

    ⇒ x – 1 = 0 hoặc x – 2 = 0 ⇒ x = 1 hoặc x = 2.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ