Toán Lớp 8: Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH.

Toán Lớp 8: Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính x, y trên hình 45 trong đó AB // CD // EF // GH.”

 1. + Tính x :

  AB // EF nên tứ giác ABFE là hình thang

  Hình thang ABFE có: CA = CE và DB = DF

  ⇒ CD là đường trung bình của hình thang ABFE

  ⇒ CD = (AB + EF)/2

  hay x = (8 + 16)/2 = 12(cm)

  + Tính y:

  CD // GH nên tứ giác CDHG là hình thang

  Hình thang CDHG có : EC = EG, FD = FH

  ⇒ EF là đường trung bình của hình thang CDHG

  ⇒ EF = (CD + GH)/2

  hay (x + y)/2 = 16cm ⇒ x + y = 32cm

  Mà x = 12cm ⇒ y = 20cm.

  Vậy x = 12cm và y = 20cm.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ