Toán Lớp 8: Kết quả phép tính 6 x 9 – 2 x 6 + 8 x 3 : 2 x 3 là: A. 3 x 3 – x 2

Toán Lớp 8: Kết quả phép tính 6 x 9 – 2 x 6 + 8 x 3 : 2 x 3 là: A. 3 x 3 – x 2 + 4 x B. 3 x 3 – x 2 + 4 C. 3 x 6 – x 3 + 4 D. 3 x 6 – x 3 + 4 x Hãy chọn kết quả đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ