Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống ( x 3   +   x 2 – 12 ): (x – 12) = … A. x + 3 B. x – 3

Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống ( x 3   +   x 2 – 12 ): (x – 12) = … A. x + 3 B. x – 3 C. x 2 + 3x + 6 D. x 2 – 3x + 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống ( x 3   +   x 2 – 12 ): (x – 12) = … A. x + 3 B. x – 3”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ