Toán Lớp 8: Chứng minh a) x^2 – 8x + 17 > 0 với mọi x b) 6x – x^2 – 7 < 0 với mọi x

Toán Lớp 8: Chứng minh a) x^2 – 8x + 17 > 0 với mọi x b) 6x – x^2 – 7 < 0 với mọi x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai