Toán Lớp 8: Chọn câu đúng. A. A   +   B 2   =   A 2   +   2 A B  

Toán Lớp 8: Chọn câu đúng. A. A   +   B 2   =   A 2   +   2 A B   +   B 2   B. A   +   B 2   =   A 2   +   A B   +   B 2   C. A   +   B 2   =   A 2   +   B 2   D. A   +   B 2   =   A 2   –   2 A B   +   B 2  , giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Chọn câu đúng. A. A   +   B 2   =   A 2   +   2 A B  ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ