Toán Lớp 8: Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. a) Chứng minh rằng: tứ giác AMNP là hình chữ nhật

Toán Lớp 8: Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. a) Chứng minh rằng: tứ giác AMNP là hình chữ nhật. b) Gọi D là điểm đối xứng của C qua M. Hỏi tứ giác ACBD là hình gì? Vì sao? c) Kẻ AH  BC (H  BC). Chứng minh: MHNP là hình thang cân., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. a) Chứng minh rằng: tứ giác AMNP là hình chữ nhật”

 1. a) Xét tam giác ABC vuông tại A có M;N;P là trung điểm của AB;BC;AC

  => MN;NP là đường trung bình của tam giác ABC

  => MN//AC; NP//AB ( tính chất đường trung binh)

  Mà AB AC (do tam giác ABC vuông tại A)

  => MNAB;NPAC

  xét tứ giác AMNP có Góc MAP=góc APN=góc AMN=90

  => Tứ  giác AMNP là hcn

  b) Ta có D đối xứng với C quả M

  => M là trùng điểm của DC

  Xét tứ giác ACBD có M là trung điểm AB;DC

  => Tứ giác ACBD là hbh

  c) Xét tam giác ABH vuông tại H có HM là trung tuyến ứng với cạnh huyền

  => HM=MB 

  =>Tam giác HBM cân tại M

  =>Góc MHB=góc MBH

  Lại có góc MBH=PNC ( cùng phụ góc BCA)
  => Góc MHB=góc PNC

  => 180-góc MHB=180-góc PNC

  =>góc MHN=góc PNH

  Xét tam giác ABC có M;P là trung điểm AB;AC

  => MP là đường trung bình tam giác ABC

  => MP//BC ( tính chất đường trung bình tam giác)

  Xét tứ giác MHNP có MP//HN

  => tứ giác MHNP là hình thang

  Lại có góc MHN=góc PNH

  => tứ giác MHNP là hình thang cân

  Vậy tứ giác MHNP là hình thang cân

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ