Toán Lớp 8: Xác định đa thức f(x) thoả mãn cả ba điều kiện sau a) khi chia cho x-1 dư 4 b) khi chia cho x+2 dư 1 c) khi chia cho (x-1)(x+2) thì

Toán Lớp 8: Xác định đa thức f(x) thoả mãn cả ba điều kiện sau a) khi chia cho x-1 dư 4 b) khi chia cho x+2 dư 1 c) khi chia cho (x-1)(x+2) thì được thương là 5x² và còn dư, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai