Toán Lớp 8: 1.Giá trị biểu thức A=a³ + b³ + 3a²b + 3ab² tại a = -3 , b = -1 || 2. M = 27 + (x – 3)(x² + 3x + 9) với x = -3 || 3. Các giá trị x thoả

Toán Lớp 8: 1.Giá trị biểu thức A=a³ + b³ + 3a²b + 3ab² tại a = -3 , b = -1 || 2. M = 27 + (x – 3)(x² + 3x + 9) với x = -3 || 3. Các giá trị x thoả mãn x³ – 9x = 0 || 4.Giá trị của biểu thức 5x²y⁴ : (-10x²y) với x = 200 , y = 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai