Toán Lớp 8: 1) (1/2x+3).(2x^2-4x-6) 2) (-2/3x+3).(3x^2-6x+9) Câu hỏi dễ làm phụ cho câu hóa phía dưới

Toán Lớp 8: 1) (1/2x+3).(2x^2-4x-6) 2) (-2/3x+3).(3x^2-6x+9) Câu hỏi dễ làm phụ cho câu hóa phía dưới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 8: 1) (1/2x+3).(2x^2-4x-6) 2) (-2/3x+3).(3x^2-6x+9) Câu hỏi dễ làm phụ cho câu hóa phía dưới”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ