Toán Lớp 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai ? Các tam g

Toán Lớp 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai ? Các tam giác vuông ABC và DEF có ∠A=∠D=90 o , AC=DE bằng nhau nếu có thêm : a) BC = EF; b) ∠C = ∠E; c) ∠C = ∠F;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng, khẳng định nào là sai ? Các tam g”

 1. Xét hai tam giác vuông ABC và DFE có: ∠A = ∠D = 90º ; AC=DE

  a) Thêm điều kiện BC=EF thì ΔABC=ΔDFE (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

  b) Thêm điều kiện ∠C = ∠E thì ΔABC=ΔDFE (g.c.g).

  c) Thêm điều kiện ∠C = ∠F thì ta không thể kết luận ΔABC=ΔDFE

  a) Đúng;

  b) Đúng;

  c) Sai.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ