Toán Lớp 7: Chọn câu trả lời sai A.Số tất cả các giá chị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra B.Các số liệu thu n

Toán Lớp 7: Chọn câu trả lời sai A.Số tất cả các giá chị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra B.Các số liệu thu nhập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê C.Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra D.Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai