Toán Lớp 7: Chọn câu đúng nhất A . Nếu hai đường thẳng a,ba,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le tron

Toán Lớp 7: Chọn câu đúng nhất A . Nếu hai đường thẳng a,ba,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b. B . Nếu hai đường thẳng a,ba,b cắt đường thẳng c tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b. C . Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì a//b.a//b. D . Cả A, B, C đều đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ