Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ABC = 70, ACB = 40. Vẽ tia Cx là tia đối của tia CB. Vẽ tia Cy là phân giác của góc ACx a. Tính ACx, xCy b. Chứng

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ABC = 70, ACB = 40. Vẽ tia Cx là tia đối của tia CB. Vẽ tia Cy là phân giác của góc ACx a. Tính ACx, xCy b. Chứng minh rằng AB // Cy ( Giúp mk mai mk phải nộp), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có ABC = 70, ACB = 40. Vẽ tia Cx là tia đối của tia CB. Vẽ tia Cy là phân giác của góc ACx a. Tính ACx, xCy b. Chứng”

 1. a) Vì Cx là tia đối CB

  →góc ACB+góc ACx=180 độ →góc ACB+góc ACx=180 độ (kề bù)

  mà góc ACB=40 độ

  →góc ACx=180 độ −40 độ=140 độ

  Vì Cy là tia phân giác góc ACx^

  → góc xCy=góc ACx /2=140 độ / 2=70  độ

  b) góc xCy=70 độ 

  →góc xCy= góc ABC=70 độ

  mà 2 góc ở vị trí đồng vị

  →AB//Cy

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ