Toán Lớp 7: Cho biết x; y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 36 thì y = 15. a) Tìm hệ số tỉ lệ.

Toán Lớp 7: Cho biết x; y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 36 thì y = 15. a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Viết công thức tính y theo x. c) Tính giá trị của y khi x = 12; x = 18; x = 60., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ