Toán Lớp 6: Viết tập hợp A = { 16;17;18;19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. A. A={x|15<x<19} B. A={x|15<x&l

Toán Lớp 6: Viết tập hợp A = { 16;17;18;19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. A. A={x|15<x<19} B. A={x|15<x<20} C. A={x|16<x<20} D. A={x|15<x≤20}, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ