Toán Lớp 6: Quan sát hình bình hành ở Hình 4.12a. 1. Đo và so sánh độ dài các cạnh đối của hình bình hành ABCD (H.4.12b) 2. Đo và so sá

Toán Lớp 6: Quan sát hình bình hành ở Hình 4.12a. 1. Đo và so sánh độ dài các cạnh đối của hình bình hành ABCD (H.4.12b) 2. Đo và so sánh OA với OC, OB với OD. 3. Các cạnh đối của hình hình hành ABCD có song song với nhau không? 4. Các góc đối của hình bình hành ABCD có bằng nhau không?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai