Toán Lớp 6: Cho tập hợpM=(n/n là số tự nhiên nhỏ hơn 20và n chia hết cho 5) -viết tập hợp M bằng liệt kê các phần tử của nó

Toán Lớp 6: Cho tập hợpM=(n/n là số tự nhiên nhỏ hơn 20và n chia hết cho 5) -viết tập hợp M bằng liệt kê các phần tử của nó, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai