Toán Lớp 6: Bài 2: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào? a) 45 ; b) 196 ; c)450 ; d) 8

Toán Lớp 6: Bài 2: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào? a) 45 ; b) 196 ; c)450 ; d) 870., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 2: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào? a) 45 ; b) 196 ; c)450 ; d) 8”

 1. a)45=32.5

  Vậy 45 chia hết cho số nguyên tố 1; 3 và 5

  b)196=22.72

  vậy 196 chia hết cho số nguyên tố 1;2;7

  c)450=2.32.52

  vậy 450 chia hết cho số nguyên tố 1;2;3;5

  d)870=2.3.5.29

  vậy 870 chia hết cho số nguyển tố 1;2;3;5;29

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ