Toán Lớp 5: tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên trái đó một chữ số 2 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số m

Toán Lớp 5: tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu ta viết thêm vào bên trái đó một chữ số 2 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 346 mik cần gấp!, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai