Toán Lớp 5: Một quầy bán hàng có 48 gói kẹo gồm loại 0,5 kg, 0,2 kg và 0,1 kg. Khối lượng của 48 gói kẹo là 9 kg biết gói nặng 0,1 kg gấp 3 lần gói

Toán Lớp 5: Một quầy bán hàng có 48 gói kẹo gồm loại 0,5 kg, 0,2 kg và 0,1 kg. Khối lượng của 48 gói kẹo là 9 kg biết gói nặng 0,1 kg gấp 3 lần gói 0,2 kg. Tìm cân nặng của cả 3 gói?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ