Toán Lớp 5: Cho biểu thức P = 1496 : ( 213 – x ) + 237 a. Tính P khi x = 145. b. Tìm x để P = 373. Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206 c,Tính

Toán Lớp 5: Cho biểu thức P = 1496 : ( 213 – x ) + 237 a. Tính P khi x = 145. b. Tìm x để P = 373. Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206 c,Tính B khi x = 57. d,Tìm x để B = 40849., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ