Toán Lớp 5: Bài 3: A khoanh vào phân số thập phân 3 /5 , 2/20 , 7/10 , 69 /500 , 11/1000 bé viết các phân số thành phân số thập phân 1/2 , 6/5, 3

Toán Lớp 5: Bài 3: A khoanh vào phân số thập phân 3 /5 , 2/20 , 7/10 , 69 /500 , 11/1000 bé viết các phân số thành phân số thập phân 1/2 , 6/5, 3/25, 41/200, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ