Toán Lớp 5: 8.a) Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 120, sau khi rút gọn ta được số 3/5 .Vậy phân số đó là : b) Tổng của tử số và mẫu số

Toán Lớp 5: 8.a) Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 120, sau khi rút gọn ta được số 3/5 .Vậy phân số đó là : b) Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 92, hiệu giữa chúng bằng 22.Vậy phân số đó là:, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai