Toán Lớp 5: 5 phần 25 : 21 phần 20 40 phần 7 ×14 phần 5

Toán Lớp 5: 5 phần 25 : 21 phần 20 40 phần 7 ×14 phần 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 5: 5 phần 25 : 21 phần 20 40 phần 7 ×14 phần 5”

  1. \[\begin{array}{l}
    \frac{5}{{25}}:\frac{{21}}{{20}} = \frac{5}{{25}} \times \frac{{20}}{{21}} = \frac{{5 \times 20}}{{25 \times 21}} = \frac{4}{{21}}\\
    \frac{{40}}{7} \times \frac{{14}}{5} = \frac{{5 \times 8 \times 2 \times 7}}{{7 \times 5}} = 8 \times 2 = 16
    \end{array}\]

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ