Toán Lớp 4: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số : 7 : 9 ; 5 : 8 ; 6: 19; 1: 3.

Toán Lớp 4: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số : 7 : 9 ; 5 : 8 ; 6: 19; 1: 3., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ