Toán Lớp 4: Tìm 1 phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được 1 phân số có giá trị bằng 1

Toán Lớp 4: Tìm 1 phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được 1 phân số có giá trị bằng 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Toán Lớp 4: Tìm 1 phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được 1 phân số có giá trị bằng 1”

 1. Nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được một phân số có giá trị bằng 1 nên mẫu só hơn tử số 7 đơn vị
  Tử số là:
     ( 25 − 7 ) : 2 = 9 
  Mẫu số là:
      9 + 7 = 16
  Vì vậy số cần tìm là 916

 2. Nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được một phân số có giá trị bằng 1 nên mẫu só hơn tử số 7 đơn vị
  Tử số là:
     ( 25 − 7 ) : 2 = 9 
  Mẫu số là:
      9 + 7 = 16
  Vậy phân số cần tìm là: 916

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ