Toán Lớp 4: Điền đáp án đúng vào ô trống: Hiện nay tổng số tuổi của bà, mẹ và Lan là 98 tuổi. Tuổi Lan kém tuổi mẹ 26 tuổi. Biết 3 năm trước tuổi

Toán Lớp 4: Điền đáp án đúng vào ô trống: Hiện nay tổng số tuổi của bà, mẹ và Lan là 98 tuổi. Tuổi Lan kém tuổi mẹ 26 tuổi. Biết 3 năm trước tuổi của bà hơn tổng số tuổi của mẹ và Lan là 21 tuổi. Hỏi số tuổi của mỗi người hiện nay? Hiện nay bà …………… tuổi Hiện nay mẹ …………… tuổi Hiện nay Lan …………… tuổi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ