Toán Lớp 4: 1 nửa số thóc ở kho A = 1/3 số thóc ở kho B .biết tằng số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 12345 kg .tính số thóc ở mỗi khi.

Toán Lớp 4: 1 nửa số thóc ở kho A = 1/3 số thóc ở kho B .biết tằng số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 12345 kg .tính số thóc ở mỗi khi., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Toán Lớp 4: 1 nửa số thóc ở kho A = 1/3 số thóc ở kho B .biết tằng số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 12345 kg .tính số thóc ở mỗi khi.”

 1. 1 nửa số thóc ở kho A = 1/3 số thóc ở kho B

  -> số thóc ở kho A bằng 2/3 số thóc ở kho B

  sơ đồ:

  kho A:    I….I….I

  kho B;    I….I….I….I

  số thóc ở kho B nhiều hơn kho A là 12345 kg -> 1 phần trên sơ đồ sẽ ứng với 12345 kg

  số thóc kho A=12345 x 2= 24690 kg

   số thóc kho B là = 12345 x 3=37035 kg

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ