Toán Lớp 3: Một nhà máy buổi sáng xuất được 972 kiện hàng, buổi chiều xuất được số số hàng bằng 1/3 số hàng xuất buổi sáng. Hỏi cả nhà máy đó đượ

Toán Lớp 3: Một nhà máy buổi sáng xuất được 972 kiện hàng, buổi chiều xuất được số số hàng bằng 1/3 số hàng xuất buổi sáng. Hỏi cả nhà máy đó được bao nhiêu kiện hàng?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Toán Lớp 3: Một nhà máy buổi sáng xuất được 972 kiện hàng, buổi chiều xuất được số số hàng bằng 1/3 số hàng xuất buổi sáng. Hỏi cả nhà máy đó đượ”

 1. buổi chiều  nhà máy đó xuất được số hàng là:
   973 : 3 x 1= 324 (kiện)          
  cả ngày nhà máy đó xuất được kiện hàng là:
   324 + 972  =1296 (kiện)           
  Đáp số: 1296 kiện

  Trả lời
 2. Buổi chiều xuất được số kiện hàng là
                972 : 3 = 324 (kiện hàng)
  Cả nhà máy đó được số kiện hàng là
               972 + 324 = 1296 (kiện hàng)

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ