Toán Lớp 12: Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai mặt bất kì có ít nhất mộ

Toán Lớp 12: Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung B. Hai mặt bất kì có ít nhất một cạnh chung C. Hai cạnh bất kì có ít nhất một điểm chung D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hai mặt bất kì có ít nhất mộ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ