Toán Lớp 12: Tìm tích tất cả các nghiệm của phương trình 4 . 3 log 100 x 2   + 9 . 4 log

Toán Lớp 12: Tìm tích tất cả các nghiệm của phương trình 4 . 3 log 100 x 2   + 9 . 4 log 10 x = 13 . 6 1 + log x . A. 10. B. 0,1. C. 1. D. 100., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai