Toán Lớp 12: Tính tổng các giá trị nguyên của m để hàm số y= x 8 + (m-2) x 5 – ( m 2 – 4) x 4 + 1 đạt cực tiểu

Toán Lớp 12: Tính tổng các giá trị nguyên của m để hàm số y= x 8 + (m-2) x 5 – ( m 2 – 4) x 4 + 1 đạt cực tiểu tại x= 0 A. 3 . B. 5 . C. 4 . D. 2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Tính tổng các giá trị nguyên của m để hàm số y= x 8 + (m-2) x 5 – ( m 2 – 4) x 4 + 1 đạt cực tiểu”

 1. + Ta có: 

  Ta xét các trường hợp sau

  +  Nếu m2– 4= 0 hay m= ± 2

  Khi m= 2 thì y’ = 8x7 nên x=0 là điểm cực tiểu.

  Khi m=y’ = x4( 8x4– 20 ) khi đó x= 0 không là điểm cực tiểu.

  +  Nếu m ≠  ± 2 .Khi đó ta có

  Số cực trị của hàm y= x8+ (m-2) x5– ( m2– 4) x4+ 1  bằng số cực trị của hàm g’( x)

  +Nếu x= 0 là điểm cực tiểu thì g’’ (0) >0.

  Khi đó -4( m2– 4) > 0 hay -2< m< 2

  Mà m nguyên nên m= -1; 0; 1

  Kết hợp cả 3 trường hợp có 4 giá trị nguyên của m và tổng của chúng là:

  2+ ( -1) +0+ 1=2

  Chọn  D.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ